Annons

Det nya vattenverket byggs bredvid det befintliga, som i sin tur ska renoveras. Det nya verket beräknas stå färdigt till år 2022 och renoveringen ska vara klar 2023.

– Projektet ska tillsammans med andra dricksvattenprojekt säkra dricksvattenförsörjningen i en växande kommun på lång sikt, säger Roger Rohdin, avdelningschef på tekniska kontoret, i en kommentar.

Kommunen skriver att under intensiva faser av byggprojektet kan trafiken på Kortebovägen påverkas av in- och utfart av byggtrafik. Men de bedömer inte att det ska orsaka några större hinder för framkomligheten.

Det arbete som utförts på Kortebovägen under hösten har varit en etablering av arbetsplatsen inför den fortsatta byggnationen på åkern nedanför det befintliga vattenverket.

NCC