Annons

Annons

Kommunen tog ett tilldelningsbeslut i november 2015 för att senare avbryta upphandlingen några veckor senare. Det är beslutet att avbryta upphandlingen, det beslutet upphävdes av förvaltningsrätten i mars i år. Ett nytt tilldelningsbeslut togs i april och då antogs en annan leverantör.

Ansökte om överprövning

Företaget som antogs som leverantör i samband med det första tilldelningsbeslutet ansökte om överprövning och att det är deras bud som ska antas. Kommunen bestred företagets yrkande och ansåg att upphandlingen istället ska göras om och det är den linjen förvaltningsrätten har beslutat att följa.

Förvaltningsrätten anser att kommunens tilldelningsbeslut strider mot lagen om offentlig upphandling. Dock säger de också att det saknas skäl för att pröva företagets ansökan om att deras anbud skulle antas.