Annons

Annons

Socialstyrelsen riktar kritik mot Jönköpings kommun sedan en patient på ett äldreboende föll ur sin duschstol. Patienten, som hade bägge benen amputerade, ådrog sig höftfrakturer på bägge benen samt en bäckenfraktur vid fallet.
Patientens duschstol var ny men personalen hade inte fått någon utbildning i hur duschstolen fungerade och för att det inte fanns någon instruktion på svenska. Informationen fanns visserligen i patientens akt, men personalen som var närvarande vid olyckan hade inte fått tillgång till den.

Har upprättats skriftliga rutiner
Händelsen inträffade i mars under fjolåret. Patienten kunde inte opereras på grund av sitt allmäntillstånd och Socialstyrelsen riktar ny kritik mot Jönköpings kommun för att personalen på äldreboendet inte hade någon kunskap om den nya duschstolen.
Socialstyrelsen konstaterar att det måste finnas en plan för återkommande utbildningar av all personal, nyanställda och vikarier. Jönköpings kommun har meddelat att det har upprättats skriftliga rutiner för att förbättra informationen i personalgruppen.