Annons

Länsstyrelsen har pekat ut Jönköpings kommun som huvudansvarig för gifterna i Munksjön, genom pappersbruket och Simsholmens avloppsreningsverk. Kommunen skulle antingen tvingas till det eller göra det frivilligt.

Kommunstyrelsens ordförande Ann-Marie Nilsson (C) har uppgett att hon tycker att det är bättre att göra något frivilligt, men JP.se berättar att politikerna trots det vill ha bättre underlag innan de tar beslut i frågan.

Efter en utredning ska det kollas på om man tycker att det är rimligt att göra något åt smutsen. Det skulle kunna handla om att muddra sjön eller täcka över sedimenten.