Vägföreningen Kortebo-Vrån får i dag bidrag från Trafikverket för att sköta Häggebergsvägen och Hundstugevägen. Men föreningen tycker att vägarna borde betraktas som allmänna i stället för enskilda.

På grund av det nya naturreservatet så kommer skyltar sättas upp och det väntas också locka många nya besökare. Föreningsstugan vid SBK kommer då bli en naturlig utgångspunkt för dessa besökare. Det är kommunen som bedriver verksamhet i stugan i form av ett hunddagis.

Många kör på vägen

Hunddagiset gör att många som ska dit kör på vägen och även annan trafik går till SBK:s verksamhet. När det är tävlingar uppges hundratals besökare komma vid ett och samma tillfälle.

Här ligger de berörda vägarna.

Att vägen ligger i ett mycket attraktivt område tycker föreningen också borde vara skäl för kommunen att vilja ta över skötseln av vägarna.

Annons

– Det ligger så centralt så det känns som det är dags att kommunen tar över vägarna, säger Mattias Nilsson, kassör i vägföreningen.

Området gränsar till nya exploateringsområden och andra vägar i direkt anslutning till Häggebergsvägen, exempelvis Växtvägen, sköts av kommunen. Växtvägen ska enligt föreningen inte alls ha den kommunala verksamhet som de två vägarna som föreningen sköter.

Ny beläggning väntas

Det finns kommunalt avlopp i delar av området och kommunen äger en hel del mark utmed vägarna. Den korta vägsträckan berör knappt 50 personer.

Föreningen planerar att göra ny beläggning på vägen, vilket skulle göra att den dessutom skulle vara i bra skick om kommunen skulle ta över den. Föreningen har även ansökt om särskilt driftbidrag och det hela diskuteras nu med Sweco och Trafikverket hur det skulle utföras.

– Ibland kan det vara svårt för en liten förening att driva stora saker, och då tror vi att det är en fördel om kommunen tar över skötseln, säger Mattias Nilsson.