Annons

Motionen skickades in till kommunen i slutet av januari och nyligen fick stadsbyggnadsnämnden ärendet på sitt bord. Motionären menar att lokala och unika småföretag och föreningar trycks ut ur stadens centrala delar, bland annat på grund av den växande bristen på mindre billiga lokalytor.

Därför föreslår västerpartisten att de politiska planeringsinstrumenten ses över så att den aktualiserade delen av social hållbarhet kan tryggas. Det efterfrågas en utredning om åtgärder för att öka mångfalden och variationen i alla stadsdelarna.

Annons

– Nu ska min motion gå igenom hela processen, så vi får se vad som händer. Men jag har partiet bakom mig i den här frågan, säger Bengt-Åke Berg,

Stadsbyggnadsnämnden konstaterar att det de kan göra i dagsläget är att lyfta värdet av att det ska finnas en blandning av verksamheter och upplåtelseformer i staden.

– Kommunen kan i viss mån styra var vi anser att så kallade levande bottenvåningar är viktiga att bevara. Men juridiskt har kommunen inte så stora möjligheter att styra exakt vilka butiker som etableras eller vilka hyresnivåer som ska sättas, säger Anders Samuelsson (C), ordförande i stadsbyggnadsnämnden.

Bengt-Åke Berg är inte säker på om hans förslag kommer att gå igenom, men tycker att det är viktigt att hålla grytan kokande.

– Det gäller att inte tappa balansen och trivseln som finns i staden, säger han.