Annons

Kommunens gemensamma värdegrund

Jönköpings kommuns värdegrund antogs av Kommunfullmäktige den 30 augusti 2012 och bygger dels ..

Kommunens gemensamma värdegrund

Jönköpings kommuns värdegrund antogs av Kommunfullmäktige den 30 augusti 2012 och bygger dels på de mänskliga rättigheterna, dels på de kärnvärden som finns i kommunens styrande dokument.

– Jönköpings kommun värnar om demokrati, jämställdhet och mångfald. Vi är emot diskriminering och förtryck i alla dess former och vi är för alla människors lika värde. Varje människa har ett unikt och okränkbart värde.– Jönköpings kommun ska kännetecknas av öppenhet och delaktighet. Det kräver att både kommunen och medborgarna tar ansvar för att göra Jönköping till en plats där alla kan trivas och känna sig välkomna.– Kommunens verksamheter ska bygga på medmänsklighet och respekt, den enskildes frihet, självbestämmanderätt och värdighet.

Källa: Jönköpings kommun

Den som kommer körandes på E4:an,  riksväg 31 och riksväg 40 mot Jönköping möts numera med ett välkommen till Jönköping och budskapet "Jönköping mot rasism". Det är Jönköpings kommun som valt att visa sitt starka ställningstagande mot Svenskarnas parti och deras åsikter. Orden "Jönköping mot rasism" pryder nu samtliga infartsskyltar till Jönköping och med det vill kommunledningen visa att man är mot alla former av diskriminering och förtryck och värnar alla människors lika värde. Budskapet kommer att stå kvar fram till den 2 maj.

"En viktig markering"
– Jag gav klartecken till detta för två veckor sedan. Det är en viktig markering att göra. Vi vill inte bli förknippade med en nazistdemonstration. De har ingen anknytning till Jönköping, den enda anledningen att man är här är för att vi är ett logistiskt centrum, det är lätt att ta sig hit och härifrån. Det är viktigt att veta. Det kommer att bli ett stort pådrag och det är någonting som vi inte gillar. Vi har varit tydliga i vårt ställningstagande, säger Mats Green, (m) kommunstyrelsens ordförande.

Vad kommer du att göra på 1 maj?
– Jag kommer att gå på gudstjänsten vid Sofiakyrkan och vara där som privatperson.Det är ett bra initiativ från kyrkorna. Det här har kyrkorna skött väldigt bra och jag applåderar det, säger Mats Green.