Det var i takt med att byggnationen på Sikvägen Brunstorp i Huskvarna började bli klar för 86 nya familjer som skulle flytta in som en Huskvarnabo lämnade in ett medborgarförslag till kommunen om att återställa ett övergångsställe och göra ytterligare ett nytt i norra Huskvarna. Tidigare har det skett inflyttning i 62 andra hushåll.

Behövs övergångsställe

”Eftersom kommunen vill att vi ska åka buss, ska vi ta oss till och från busshållplats Norrängen på Grännavägen. Det är därför angeläget att snarast ordna med övergångsställen på platserna innan någon olycka sker”, skriver Huskvarnabon i medborgarförslaget.

Hon har tagit bild på en plats där det en gång varit ett övergångsställe på Grännavägen, men där markeringarna för övergångsställe är borttaget.

Hon har även tagit bild på en plats i slutet av avfarten från motorvägen mot norra Huskvarna och där vägen delar sig. Vänstra körbanan går mot Brunstorp och den högra kan man efter 100 meter ta vänster till Kaxholmen eller åka höger ut på Grännavägen. Dessa bilder har hon skickat till kommunen.

Annons

Vill ha p-platser

Förutom att det blir övergångsställen på Grännavägen och Strandvägen vill Huskvarnabon att kommunen sänker hastigheten till 40 kilometer i timmen på Strandvägen. På så sätt kan det bli parkeringsplatser på tomtmark för den nya byggnationen på Sikvägen, menar hon.

Stadsbyggnadskontoret har kikat på förslaget och föreslår nu att politikerna i stadsbyggnadsnämnden ska låta stadsbyggnadskontoret utreda möjligheten att bygga passager.

Stadsbyggnadskontoret har i hastighetsöversynen kommit fram till hastighetsbegränsningen 60 kilometer i timmen på dessa gator. På gator med denna hastighet bör man inte anlägga övergångsställen, menar tjänstemännen. Men de är alltså beredda att titta på om det kan byggas om till passager. På torsdag fattar politikerna beslut i frågan.