Annons

Detta gör att kommunen nu känner sig nödgade att varna äldre så att de inte släpper in okända personer i sina hem.

– Det är viktigt att medborgare som har hemtjänst säkerställer vem det är de släpper in i sitt hem, säger Camilla Johansson, äldreomsorgschef i Jönköpings kommun, i ett pressmeddelande.

– Det gör de enklast genom att be om att få se id-bricka och kontrollera att personen är den som är på bilden på id-brickan.

Generella råd till äldre

• Var observant om någon ringer på dörren andra tider än när du väntar besök.

•..

Generella råd till äldre

• Var observant om någon ringer på dörren andra tider än när du väntar besök.

• Släpp inte in okända personer.

• Utger någon sig för att vara från hemtjänsten, kräv att få se id-bricka och kontrollera att personen är den som är på bilden på id-brickan.

• Har du någon form av vård- eller omsorgsinsats, t.ex. hemtjänst, och känner dig osäker, så ring din hemtjänst, hälso- och sjukvårdsteam eller ditt hemteam och stäm av.

Källa: Jönköpings kommun

Annons

Relaterat: Få senaste nytt med Jnytts app