Annons

Annons

Fastigos undersökning

Så svarade kommunpolitikerna i Jönköping:

67 procent vill öka byggtakten i kommunen.

25 procent ..

Fastigos undersökning

Så svarade kommunpolitikerna i Jönköping:

67 procent vill öka byggtakten i kommunen.

25 procent vill bibehålla byggtakten på samma nivå.

Åtta procent vill minska byggtakten.

64 procent vill skapa nya bostäder genom redan befintligt bestånd, medan 27 procent vill att det sker i lika stor utsträckning som i dag.

Källa: Fastigo

I större delen av landet råder det bostadsbrist samtidigt som både bygg- och fastighetsbranschen saknar arbetskraft med rätt kompetens.

Fastigo, fastighetsbranschens arbetsgivarorganisation, har gjort en årlig undersökning som visar att majoriteten av kommunpolitikerna i Jönköping vill öka byggtakten. Bara var tredje vill att byggtakten minskar eller ligger kvar där den är.

– För att lösa kompetenskrisen behöver fastighetsbranschen rekrytera 11 000 personer de närmaste tio åren. Politiker, näringsliv och utbildningsväsende måste samarbeta ännu mer för att hitta sätt att möta den efterfrågade byggtakten, så som fler snabbspår för nyanlända och utbildningar kopplade till arbetsmarknadens behov, säger Mona Finnström, vd på Fastigo i ett pressmeddelande.