Huskvarnen Holding AB är ett bolag som bildades och förvaltades av Pareto. Nu har Huskvarnen sålts till Fastighets AB Stenvalvet för 250 miljoner kronor och med det har fastigheten Elektronen 3 i Huskvarna också bytt ägare.

Fastigheten är cirka 10 000 kvadratmeter undervisningslokaler och hyrs till största delen av Internationella Engelska skolan. Fastigheten kommer att tas om hand av Stenvalvets förvaltningskontor i Jönköping.

Förvärvet är bolagets tredje i Jönköping på ett drygt år och i ett pressmeddelande uppger de att de kommer aktivt söka investeringar i förvaltningsfastigheter och projekt i Jönköping.

- Förvärvet av fastigheten Elektronen 3 ligger helt i linje med Stenvalvets strategi att utöka sitt fastighetsbestånd i Jönköpingsregionen. Förvaltningsbeståndet i regionen ger oss nu en plattform för att fortsätta utveckla lokaler för samhällsservice för vårt eget ägande och förvaltning, säger Sara Östmark, vice vd vid Stenvalvet.

Annons