Olyckan inträffade vid 07-tiden på väg 40 öster om Jönköping i höjd med avfarten till Vissmålen. En personbil med tre personer körde av okänd anledning in i mitträcket där vägen smalnar av.
En av personerna fick följa med till sjukhus och bilen fick bärgas från platsen.