Annons

Totalt sett ska 249 miljoner kronor fördelas av länsstyrelserna. För länsstyrelserna innebär det 13 miljoner mer att fördela jämfört med 2018.

Totalt uppgår anslagen för 2019 till 272 miljoner kronor. 23 miljoner kronor reserveras för ändamål som Riksantikvarieämbetet fördelar senare, medan merparten, 249 miljoner kronor, fördelas via länsstyrelserna för att komma kulturmiljövård till del i hela landet.

2019 får länsstyrelserna 13 miljoner mer att fördela jämfört med 2018. Det beror bland annat på att det fleråriga programmet Digital Arkeologisk Process - DAP går i mål och medel frigörs som nu kan riktas till länen direkt.

Ekonomisk förstärkning!

– Det är glädjande att vi för andra året i rad fått möjlighet att ge en ekonomisk förstärkning till kulturmiljövården i landet. Behoven är stora och efterfrågan på medel är mycket hög, inte minst i lands- och glesbygd. Målet är att bättre kunna bevara en mångfald av kulturmiljöer i hela landet. Samtidigt ser vi att bidraget även har positiva effekter för regional utveckling, sysselsättning och tillväxt, säger riksantikvarie Lars Amréus.

Annons

Bidraget får lämnas till vård, information och tillgängliggörande av värdefulla kulturmiljöer samt framtagande av kunskapsunderlag.