På måndagen kom de nya 100- och 500-kronorssedlarna samt de nya mynten, 1-, 2- och 5-kronan. Därmed är alla nya sedlar och mynt giltiga att betala med.

Det får effekter även för parkeringsautomaterna, där mynthanteringen successivt kommer att minska. Att bygga om p-automaterna är kostsamt samtidigt som en stor andel av kommunerna är i full färd med att digitalisera sin parkering.

Annons

I en kartläggning där EasyPark frågat de kommuner i Sverige som tar betalt för parkering, uppger nära två av tre kommuner att de måste bygga om sina p-automater i samband med att de nya mynten introduceras. För över hälften av dem kostar detta mellan 3 000 och 5 000 kronor per automat. För en medelstor stad med 150-200 automater kostar detta med andra ord över en halv miljon kronor.

"Minskar i rask takt"

– En utvärdering av myntanvändningen som betalmedel har föranlett ett beslut om att minska antalet betalpunkter med mynt eftersom mynt användandet minskar i rask takt i förhållande till övriga betalkanaler, säger Anders Holt-Busk, tillförordnad verksamhetschef vid Jönköpings kommun.

Hur många p-automater ska bytas ut eller byggas om?

– Cirka 100 kommer att byggas om.

Vad kostar detta för kommunen?

– Drygt 450 000 kronor.

Diskuterat att ta bort

Hur länge kommer det gå att betala med gamla mynt?

– Fram till juni 2017.

Kommer det överhuvudtaget gå att betala med mynt framöver?

– Ja, men utglesningen av mynt som betalmedel kommer att fortlöpa i takt med att användningen minskar. Men alternativet kommer alltid att finnas kvar vid samhällsfunktioner som affärer och vårdcentraler.

Vill ni avskaffa mynthanteringen?

– Inte i nuläget men användningen kommer att utvärderas löpande.

Över 60 procent av kommunerna har diskuterat att ta bort mynten helt och hållet, medan nära 45 procent pratar om att i stället satsa mer resurser på digitalisering av parkering.