Annons

Disciplin- och avskiljandenämnden (DAN) har beslutat att stänga av en student och varna en annan sedan de båda har kränkt tre kvinnliga studenter. Kränkningarna har bestått av kommentarer som var nedvärderande och sexuella har framförts både skriftligt och muntligt.

En av de manliga studenterna stängs av från studier i två veckor medan den andre tilldelas en varning. En av studenterna har till sitt försvar uppgett att han använt sig av en vedertagen jargong och att det aldrig varit hans avsikt att kränka någon. Den andre studenten har inte kommit in med någon förklaring till DAN, han har heller inte dykt upp till ett möte med nämnden.

DAN