Annons

Annons

Mer än 50 anställda och tre rektorer som har jobbat inom Mullsjö kommun har sagt upp sig. På fredagseftermiddagen hölls ett extrainsatt möte mellan kommunalråden och politikerna i barn- och ungdomsnämnden. Mötet pågick i flera timmar, och efteråt gick kommunen ut med ett pressmeddelande där man erkänner att situationen är komplicerad.
”Vi står i en utmanande situation i dag inom skolan i Mullsjö kommun med ett komplicerat läge bestående av flera beståndsdelar. En del av problemformuleringen finns i sfären huvudansvar för att bedriva skola och förskola samt verksamhetsansvar för skol- och förskoleverksamhet. Huvudansvaret för verksamheten ligger i det politiska uppdraget och själva utförandet att bedriva en professionell skol- och förskoleverksamhet ligger i tjänstemannauppdraget”, skriver man.

”Står inför stor utmaning”
”Den andra problemställningen vi har, är den stora utmaning som vi står inför som handlar om att skolans organisation står inför rekryteringsbehov som vi behöver ta tag i omgående och som vi redan jobbar med. Det är en utmaning vi står inför och vi jobbar med full fokus på att så snabbt som möjligt trygga organisationen. Vi är inne i en process där vi på olika plan jobbar för en handlingsplan för att lösa den situation skolan befinner sig i”.

Inga beslut togs
Enligt politikerna togs inga beslut eftersom det inte var något beslutsmässigt möte.
– Vi har ett oerhört komplicerat läge i skolan just nu, detta är en arbetsmiljöfråga. Vi har många frågor som måste redas ut och vi måste kommunicera med personalen. Vi har flera olika tankar om hur vi skall gå vidare och måste få möjlighet att arbeta på dessa. Detta kommer vi göra skyndsamt, säger kommunalrådet Linda Danielsson (S).