Annons

Annons

Justitieombudsmannen, JO, har kritiserat en kurator på en skola i Jönköpings län. Enligt kritiken ska kuratorn ha stöttat en mamma i en vårdnadstvist som rörde en elev på den skola där kuratorn arbetade, det uppger SVT Jönköping. En skolkurator måste hålla sig opartisk i liknande tvister.

Kuratorn ska först ha haft samtal med eleven på grund av föräldrarnas vårdnadstvist och därefter även ha haft stödsamtal med elevens mamma och följt med henne till ett möte på socialförvaltningen.

Kommunen där kuratorn arbetar menar att kuratorn erbjudit båda föräldrarna stödsamtal och att det därför inte förkommit någon intressekonflikt. JO anser dock att kuratorn inte har hållit sig neutral i vårdnadstvisten utan stöttat mamman genom att följa med på möte med socialförvaltningen, Något som av den andra parten uppfattades som opartiskt.