Annons

Nu har Riksantikvarieämbetet beslutat att nästan 9 468 000 kronor ska användas som bidrag för att bevara värdefulla kulturmiljöer i Jönköpings län. Av dessa pengar ska 6 868 000 kronor användas i år. Motiveringen till det är att Kulturmiljön är en del av samhällets historia, ger kontinuitet i vardagen och ökar människors förståelse för sin omvärld.

Så fördelas pengarna

Områden som prioriteras

• Äldre järnålderns gravar

• De små landen och den långa kontinuiteten kultplatser..

Områden som prioriteras

• Äldre järnålderns gravar

• De små landen och den långa kontinuiteten kultplatser och kyrkbyar

• Fossil åkermark

• Det talrika frälsets landskap och bebyggelse

• Det småskaliga jordbrukets landskap och bebyggelse

• Industrins miljöer

• Trästäder

• Väckelsens miljöer

Det är åtta olika områden i länet som prioriteras när pengarna ska fördelas.

Bland annat äldre järnålderns gravar, fossil åkermark, trästäder och väckelsens miljöer.

På Länsstyrelsens webbplats finns en mer specifik detaljplan över hur pengarna sprids ut i länet.