Inför valet 2018 anser vi att vård och omsorg är en av våra viktigaste frågor. Vi hör såväl patienter, anhöriga och medarbetare som delar med sig av berättelser om upplevda brister i sjukvården. Valfrihet och kvalitet för dig som patient, anhörig, medarbetare och företagsledare inom vården är något som vi inom moderatkvinnorna värnar om.

Att kunna lita på att sjukvården fungerar och håller en god kvalitet ska man inte behöva tveka på. De län och regioner som ligger i topp i Sverige styrs av Moderaterna och Alliansen. I toppen hittar vi vårt län, Region Jönköping följt av region Halland. I ”Öppna jämförelser” kan man läsa att 90% i Region Jönköping upplever att man får den vård man behöver i tid, i jmf med rikssnittet som är på 83%.

Enligt SCB:s statistik leds en majoritet – 55 procent – av företagen inom vård och omsorg av kvinnor. I den privat drivna äldreomsorgen är 7 av 10 företagsledare kvinnor.

Annons

En kvinna som bestämmer sig för att starta eget, kommer oavsett vilken kvalitet hon levererar, hur hög kundnöjdhet hon har, begränsas av Reepalus förslag. Ett förslag som innebär en begränsning mot ett av våra mest kvinnodominerade företagsområden.

I Dagens industri, den 7/12 2017, kunde vi läsa om att den populära barnmorskemottagningen Mama Mia som hade planer på två nya mottagningar med mödravård, barnhälsovård och vårdcentral men nu säger man; ”Vi sitter still i båten och vågar inte göra några satsningar framåt”, Eva Laurin, VD.

De kvinnor som funderat på att starta egen mottagning, ja, dekommer nog inte öppna den mottagning de tänkt sig driva med sitt engagemang och med patienten i fokus. Att säga nej till Reepalus förslag är en lösning till att hjälpa de driftiga kvinnor som leder företag inom vård och omsorg.

Susanne Wahlström, Ordförande Moderatkvinnorna i Jönköpings län

Christina Melle, Ordförande Moderatkvinnorna i Jönköpings kommun