Annons

”Dom pratar massa prat men ger oss taniga löner” rappar Timbuktu i Alla vill till himlen. Rader som väl sammanfattar den politiska högerns prat om att vägen till sänkt arbetslösheten går via lägre löner.

En väg som är helt fel att gå.

Tillsammans med förlängda provanställningar och försämringar i Lagen om anställningsskydd är sänkta löner ett steg på trappan ner mot sämre arbetsvillkor. Det är just den effekten som Moderaternas förslag om inträdesjobb, en ny anställningsform där lönen ska uppgå till max 70 procent av ingångslönen i en bransch, skulle få.

I de länder som har lagstadgade lägsta löner är det för att skydda de som har en svag ställning på arbetsmarknaden. Den svenska högern vill i stället göra tvärtom och genom lagstiftning sänka de lägsta lönerna och införa en anställningsform med ett lönetak - inte ett golv som annars är brukligt.

Annons

Skulle det bli verklighet riskerar lönerna att pressas ner för hela grupper på arbetsmarknaden. Samtidigt skulle det också innebära att Sverige går ifrån principen om att arbetsmarknadens parter bestämmer löner och villkor på arbetsmarknaden.

Vi har en mängd olika anställningsstöd på arbetsmarknaden som är till för att stödja arbetsgivare och den som stått utan jobb länge. Dessa fungerar utan att riskera lönesänkningar för stora grupper. Samtidigt har parterna visat att man kan ta ansvar för problem på arbetsmarknaden genom att presentera en avtalslösning som kallas etableringsjobb, där lönerna är avtalsenliga.

Införandet av löner på max 70 procent av dagens lägstalöner riskerar att skapa en grupp arbetande fattiga. I yrken där lönerna redan är låga riskerar människor att få svårt att leva på sin lön – trots att de arbetar heltid. Ett argument för lägre löner brukar vara att det skapar integration, men fakta är att låg lön begränsar människors möjligheter, bidrar till ökad ohälsa och låser fast människor i fattigdom och hårt segregerade områden. För att återknyta till Alla vill till himlen: ”Det hela resulterar i en nedåtspiral.”

Vi behöver ständigt överväga nya vägar för att fler ska komma i arbete och den vägen kunna försörja sig själv och bli en del av vårt samhälle. För att lösa det problem som faktiskt finns på svensk arbetsmarknad – kompetensbrist – behöver vi fokusera mer på utbildning, validering och kompetensutveckling. Sänkta löner löser inte problemen. Det skapar nya.

Johanna Haraldsson (S)

Riksdagsledamot från Jönköpings län