Annons

Anmälan gäller en patient som, på grund av blod i urinen, remitterades till röntgen för utredning enligt standardiserat vårdförlopp, SVF, för misstänkt cancersjukdom. Men läkaren kunde inte hitta någon orsak till blodet i urinen på röntgenbilderna och misstanken om cancer avskrevs.

Sökte vård igen

Ett år senare sökte patienten vård igen och utredningen visade då att patienten hade en njurtumör som spridit sig. Vid eftergranskning av de röntgenbilder som tagits ett år tidigare upptäcktes tumören även där, men då var den mindre. På grund av detta fördröjdes cancerdiagnosen med nästan ett år och när den upptäcktes var tumören inte möjlig att operera. Patienten avled senare.

Nya riktlinjer

Om tumören hade upptäckts vid den första undersökningen hade möjligheten att behandla och bota varit större, enligt Region Jönköpings län. För att dra lärdom av detta har händelsen diskuterats i läkargruppen vid röntgenkliniken och urologkliniken. Dessutom har nya nationella riktlinjer för radiologisk utredning av blod i urinen kommit under 2019 och dessa ska nu implementeras.

Annons

Händelsen anmäls

Region Jönköpings län har utrett händelsen, vidtagit åtgärder och lämnar ärendet för bedömning av myndigheten Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Relaterat: Få senaste nytt med Jnytts app