Annons

Starka krafter försöker exempelvis flytta jämställdheten i Sverige och världen decennier tillbaka i tiden. Det är lätt att glömma att det bara är 100 år sedan kvinnor fick allmän rösträtt och blev valbara till riksdagen. En avgörande demokratisk milstolpe i vår historia!

Hur ligger det då till med jämställdheten i vårt land? Faktum är att Sverige har backat på det globala jämställdhetsindexet och det är Island som ligger i topp i världen följt av Norge, Sverige och Finland.

Enligt några exempel från SCB har kvinnor högre utbildningsnivå än män i Sverige och trots det har kvinnor lägre lön. Lägre inkomst ger lägre pension. Statistiken visar att kvinnor upplever sin hälsa som sämre samt redan i skolan känner sig mer stressade än män. Kvinnor tar mer ansvar för det obetalda arbetet i hemmet och tar ut fler dagar för föräldraledighet och VAB. Kvinnorna har även högre sjukskrivningstal. Metoo-rörelsen vittnade om alla kvinnor ur olika yrkesgrupper som upplevt kränkningar och sexism. Det är också kvinnor som i huvudsak utsätts för våld i nära relationer.

Annons

Så svaret på min inledande fråga är nej, Sverige 2019 är inte ett jämställt land. Forskarna har olika prognoser men de mest positiva beräkningarna säger att västvärlden med nuvarande utvecklingstakt kan bli jämställt om 61 år. Dagens sjuåringar hinner uppleva ett helt yrkesliv på en ojämställd arbetsmarknad där flickor och pojkar kommer att behandlas olika. Är vi nöjda med det?

För oss Socialdemokrater är svaret nej. Jämställdhet är en demokratifråga och handlar i grunden om en rättvis fördelning av makt, kunskap och resurser samt om att värdera kvinnor och män lika. En ökad jämställdhet bidrar också till en bättre regional hållbar tillväxt. Om både kvinnor och män upplever att Jönköpings län är ett föredöme när det gäller jämställdhet så kommer fler att vilja flytta hit.

Attraktiva, moderna och jämställda arbetsgivare kommer att ha lättare att rekrytera nya medarbetare. Regionen, kommuner och företag skriker efter att hitta rätt kompetens och då behövs hela befolkningen. Fler kvinnor kommer sannolikt att starta nya företag. Det ger större mångfald i det innovativa utvecklingsarbetet och det är bra för ekonomin.

Socialdemokraterna lämnade in en motion till regionfullmäktige för ett år sedan som framförallt handlar om hur jämställdhetsintegrering ska ske i praktiken i all egen verksamhet. Motionen kommer snart upp i regionfullmäktige och ska, rätt hanterad, göra verklig skillnad. Jämställdhetsintegrering innebär att ett jämställdhetsperspektiv ska införlivas i allt beslutsfattande, på alla nivåer.

Exempel på åtgärder är att öka underrepresenterat kön vid rekrytering, lika lön för lika arbete och att lika personalförmåner ska gälla. I de yrkeskategorier där det är övervägande kvinnor eller män bör det riktas insatser för att jämna ut könsfördelningen. För att få ekonomiskt stöd genom bidrag kan det komma att ställas högre krav på aktivt jämställdhetsarbete. Det bör även ställas krav på företag vid upphandling, på leverantörer och på underleverantörer.

Om Region Jönköping län är ett föredöme kommer fler kommuner, föreningar, företag och privatpersoner att följa efter. Gör vi detta kommer Jönköpings län att på allvar utmana om att vara bland de bästa i Sverige på jämställdhet. Jag önskar att vi med stolthet kan säga att vi varje dag kraftsamlar för att bli ett mer jämställt län. Vi har faktiskt inte tålamod att vänta i 61 år!

Marcus Eskdahl (S)

Regionråd