Annons

Relaterat: Höga viten efter inställda bussar
Relaterat: Extrapersonal ska lösa bussbristen

Jönköpings länstrafik, JLT, beklagar varje inställd tur då det påverkar resenärerna. Det vanligaste skälet till att bussar ställs in ska enligt JLT vara att bussarna är trasiga, att det är förarbrist men också att bussarna är för kalla.

– Så ska det naturligtvis inte vara. Det är förstås vanligare på vintern än vid någon annan period på året att turer ställs in för att bussarna är kalla. Men man måste naturligtvis sköta om bussarna och se till att de är framkörda när turerna ska börja, säger Carl-Johan Sjöberg.

Han känner inte till att det skulle finnas någon särskild riktlinje i avtalet med Keolis för hur kallt det får vara i bussarna.

– Men det är klart att om det är minus tio grader utomhus och du åker med en av stomlinjerna, så är det svårt att hålla värmen i bussen när dörrarna öppnas och stängs med jämna mellanrum. Men det får ju inte vara något fel på värmesystemet i bussen, säger Carl-Johan Sjöberg.

Annons

Resenärer hör av sig

Uppgifter om inställda turer eller försenade bussar från JLT oftast höra via resenärer som hör av sig, men ibland tar även Keolis själv kontakt med JLT.

Carl-Johan Sjöberg, trafikdirektör på JLT, tycker inte att det är okej att bussar ställs in på grund av att de inte är uppvärmda. ”Då har de inte sköts på rätt sätt”, menar han.
Foto: Arkiv

Vad finns det för riktlinjer när det gäller tomgångskörning? Är det okej med tomgångskörning i uppemot en halvtimme?

– Jag känner inte till att det finns några särskilda regler för bussförarna utan de följer det som gäller i stan. Det är alltid en avvägning hur mycket bussen ska gå på tomgång. Vi får klagomål vid tomgångskörning och om bussarna inte hålls igång blir de kalla och då får vi klagomål för det. Det är framför allt vid ändhållplatserna där detta uppstår.

Går på biogas

Carl-Johan Sjöberg upplever att det framför allt är buller som är problemet när bussarna går på tomgång.

– Stomlinjerna går på biogas och de andra bussarna på andra alternativa bränslen, så om man ser det till utsläppen så är det ju inte samma stora bekymmer som för tio år sedan då alla bussar gick på diesel. Men sedan man man förstås ha synpunkter på att bussar som är igång bidrar till buller.

I övrigt hänvisar Carl-Johan Sjöberg till Keolis när det gäller skälen till de inställda turerna mer i detalj.

När det gäller hur mycket som Keolis fått betala i vite till JLT under förra året så hänvisar han till kollegan Charles Tholin.

Jnytt har sökt Charles Tholin och via mejl bett honom återkomma med siffrorna under dagen.