På äldreboendet hade man känt en lukt av bränd plast. När räddningstjänsten kom till platsen lokaliserades lukten till en mangel. Orsaken till varför mangeln luktade är ännu oklar.