Annons

En Jnytt-läsare hävdar att det inte går att bygga bort köer genom extra körfält, utan att det i stället bara ger mer trafik.

”För 48 miljoner kronor kan man i stället få många fina sopsaltade cykelvägar eller kollektivtrafikfält”, skriver läsaren.

Annons

”Problemet är inte hastigheten utan den usla trafikplatsen där E4:an och Rv 40 delar sig, där hastigheten plötsligt sänks till 50 för att klara kurvan”, menar pseudonymen Kim.

”Planen är väl att gräva ner motorvägen på sikt? Tycker egentligen att man kan göra det med en gång så man sparar dessa 48 miljoner direkt. Tunnel känns mest naturligt”, skriver läsaren som kallar sig Anders.

”Överlag ett bra beslut att bredda till tre filer, men sträckan Huskvarna–Ljungarum borde då få flexibla hastigheter”, skriver namnteckningen Mottoväg.

”Varför inte variabla hastigheter som styrs av trafikbelastningen och omkörningsförbud för den tunga trafiken”, föreslår någon som kallar sig för Bilist.

”Grundproblemet på sträckan är ju variationen i hastigheter vid på- och avfarter. För att inte tala om de som inte kan anpassa farten utan måste köra 20-30 kilometer i timmen fortare än andra. Ett par fartkameror på sträckan skulle göra susen”, tycker La Linea.

Här kan du läsa resten av kommentarerna.

E4