Räddningstjänst och polis är på platsen. Ett körfält ska vara öppet så det går att ta sig förbi, men det går långsamt och är köer.

Det pågår bärgning av släpet, räddningspersonal räknar med att vägen ska vara fri innan klockan 15. Ingen person kom till skada.

Vet du mer? Har du bilder?