Elmia AB, Sveriges Åkeriföretag och Trailer Magazine har tecknat ett nytt sexårigt avtal om att fortsätta arrangera mässan Elmia Lastbil tillsammans. Det innebär att Nordens största lastbilsmässa fortsätter att arrangeras Jönköping i augusti vartannat år fram till minst 2022.

Elmia Lastbil har arrangerats på Elmia i Jönköping sedan 1983. Varje mässa lockar runt 35 000 besökare och drygt 400 utställande företag från branschen.

—Vi är mycket glada för att vårt nya avtal står klart. Som en av arrangörerna är vi stolta över förtroendet attfortsatt få bidra till att skapa Nordens största och viktigaste mötesplats för den breda åkerinäringen som är en så oerhört viktig del för att vårt samhälle ska fungera. Mässan betyder förstås också mycket för Jönköping säger Annika Brandin, projektledare för Elmia Lastbil.

Annons

Mässan arrangeras nästa gång den 22–25 augusti 2018 på Elmia i Jönköping.