Företaget kommer att omorganiserats för att även fortsättningsvis vara marknadsledande. Det innebär att man satsar på upplevelsecenter istället för vanliga butiker. Dessutom villa man utveckla och förstärka e-handeln. Det skriver JP.se.

För Bankeryds del betyder det att butiken stänger och görs om till ett upplevelsecenter, något som man redan har gjort i Stockholm

Anledningen till att man stänger i Bankeryd är att kundunderlaget är för lågt. När det gäller kundtjänstfunktionen så flyttas den till Stockholm.

Flera tjänster bort

– Centralisering är inte alltid en lösning, men vi har bedömt att det blir mer kostnadseffektivt för oss, säger Anders Halvarsson, vd Scandinavian Photo till tidningen.

Annons

Detta betyder att tre tjänster försvinner vid kundtjänsten i Bankeryd och tre till fyra tjänster i butiken.

Till detta ska läggas att man behöver anställa tre till fyra personer till onlineförsäljningen.

Övriga verksamheter som man haft i Bankeryd kommer man att fortsätta med.