Annons

Under distriktsidrottsmötet nyvaldes Jan Stemberger, Alvesta, till styrelsen för en tid av ett år.

Christina Ericsson, pensionerad distriktsidrottschef, avtackades efter 42 år inom Smålandsidrotten.

Fokus på integration och mångfald

Annons

Vår verksamhetsinriktning är omfattande och offensiv. Flera framgångsrika pågående satsningar fortsätter med fokus på våra strategiska utvecklingsområden; livslång idrottande, idrottens värdegrund är en styrka, idrott i förening och idrotten gör Sverige starkare.

Spelar en viktig roll

Idrottsrörelsen spelar en viktig roll i integrationsarbetet och idrotten har tilldelats extra medel under 2015-2017 för etableringsinsatser för nyanlända. De extra resurserna ger idrottsrörelsen förutsättningar att utveckla sin verksamhet, rekrytera nya aktiva och ledare.

Under 2016 kommer man tillsammans med Hallands Idrottsförbund och Blekinge Idrottsförbund med finansiering från Sparbankstiftelsen Kronan att driva projektet ”Idrott – mångfald – ledarskap” som syftar till att stärka föreningars ledarförsörjningsarbete utifrån ett mångfald- och jämställdhetsperspektiv.

Ledare avtackades

Vid årsstämman tilldelades småländska idrottsledare Smålands Idrottsförbunds högsta utmärkelse förtjänsttecknet i guld, för trogen ledargärning inom idrotten (minst 30 år).