Annons

Kvällen kommer inledas med ett livsnära samtal om musikaliska möten, skapande, det mångåriga samarbetet i Electric Banana Band och den utmanande kampen för miljön i tider av allvarliga klimathot.

I kvällens andra akt bjuder Janne Schaffer, tillsammans med Peter Ljung, på en instrumental musikalisk resa som spänner över i stort sett hela den moderna svenska musikhistorien.

Kvällen arrangeras av Erikshjälpen, i samarbete med Spira. Överskottet från biljettintäkterna går till Erikshjälpens arbete med att skapa motståndskraft bland familjer och samhällen i Jamuna-deltat i Bangladesh.

Det är ett område som drabbas hårt av klimatförändringar; med tunga monsunregn som kommer allt mer oförutsägbart och orsakar stor förödelse bland befolkningen som bor på sandöarna i floddeltat. Med hjälp av flyttbara skolor, som snabbt kan monteras ned och byggas upp på en ny plats, kan utbildningen följa med eleverna, även när vattnet bryter ner öarna. Att barn får utbildning är livsviktigt och idén att kunna flytta skolorna är ett sätt att trotsa klimatförändringarna.

Annons

– Erikshjälpen är en organisation som strävar åt samma håll som Lasse och jag gör: att förbättra situationen för människor i världen. Vi måste tänka på kommande generationer, vi kan inte bara gå förbi, säger Janne Schaffer, som tillsammans med Lasse Åberg under hösten 2020 också är aktuell med en ny klimatmusikal om Trazan och Banarne.