Att ta sig in eller ut vid Jönköpings södra infart vid rusningstrafik innebär ofta långa köer, främst är de människor som arbetar centralt som ska åka hem som orsakar köerna. Något som även påverkar genomfartstrafiken på E4:an. Trafikverket vill därför att trafikplats Ljungarum byggs om, det uppger JP.se

Nu föreslås att trafikplatsen byggs om så att trafiken på E4 prioriteras. Trafiken ska kunna flyta från E4:an söderut och ett extra körfält ska byggas mellan trafikplats Ljungarum och Ryhov. Trafikverkets planer finns nu med i den nationella trafikplan för åren 2024 till 2029. Om det inte skyndas på så kan det alltså komma att dröja närmare tio är innan ombyggnaden sker.

Annons

— Vi har inget val. Folk måste lära sig att välja andra tider än mellan 16–17 på E4. Då är den som mest belastad. Eller åka kollektivt eller försöka jobba hemifrån någon dag i veckan, säger Thomas Lindén, samhällsplanerare på Trafikverket till JP.se. som tror att det behövs helt andra lösningar i framtiden.

Kan minska antalet olyckor

I den nationella planen kan man läsa att det idag finns stora kapacitetsproblem vid Trafikplatsen och att E4 genomgående har en låg standard genom trafikplatsen, med enbart ett körfält per riktning.

Det finns även en del andra svaga punkter i trafikplatsen, såsom en tvär kurva på påfartsrampen mot riksväg 40 västerut och en plötslig och tvär kurva på rampen från riksväg 40 västerut mot E4S. Den föreslagna åtgärden ska ge en ökad kapacitet och framkomlighet för övergripande trafik samt minska risken för incidenter och stopp i trafiken.

Priset för en ombyggnad ligger idag på 479 miljoner kronor, alltså närmar en halv miljard.

Läs mer om planen på Trafikverket


Foto: Trafikverket


Foto: Trafikverket

E4