Annons

– Det starka samhället innebär att vi förstärker tryggheten för de äldre i vårt samhälle. De som har varit med och lagt grunden för vår välfärd ska också ha rätt att ta del av den. Även de som haft lägre löner ska kunna se fram med en trygg ålderdom. Därför vill vi satsa på bättre pensioner, en utbyggd och tillgänglig äldreomsorg samt bra arbetsvillkor för personalen, säger Ilan de Basso, kommunalråd i Jönköpings kommun och ledamot i Socialdemokraterna i Jönköpings läns verkställande utskott, i ett pressmeddelande.

I dag är det många äldre som upplever att det är många olika personer från hemtjänsten som besöker dem. Därför vill Socialdemokraterna införa en fast omsorgskontakt i hemtjänsten. Den som är i behov av hemtjänst ska mötas av ett bekant ansikte, menar de.

Annons

Fast vårdkontakt

Vidare ser man att kollektivtrafiken är viktig för att fler äldre ska kunna få en aktiv vardag. För att fler ska ha möjlighet att ta tåg eller buss till olika aktiviteter vill de därför införa ett prisvärt seniorkort i kollektivtrafiken i Region Jönköpings län för de som är 65 år och äldre.

I dag är det få som har en fast vårdkontakt som samordnar vård, har koll på tidigare besök och sjukdomshistoria. Det vill Socialdemokraterna också ändra på. Därför vill de stärka rätten till fast vårdkontakt då de menar att det skapar trygghet att veta vem man ska ringa när man behöver det.

Vill höja pensionen

”Vi vill motverka ofrivillig ensamhet för äldre och ge fler möjlighet till en aktiv vardag. Därför vill vi uppmuntra till idrottande och friluftsliv för äldre och införa ett stöd till detta. Vi vill också göra det smidigare för äldre att vara med på aktiviteter som olika föreningar arrangerar”, skriver Socialdemokraterna vidare i sitt pressmeddelande.

De menar också att pensionärsskatten är orättvis och vill att den ska vara helt borttagen senast år 2020. Partiet vill att den som jobbat ett helt liv med låg lön inte ska behöva vara orolig för att bli pensionär. Därför vill de också höja pensionen med upp till 600 kronor i månaden för sex av tio pensionärer. Dessutom vill de höja garantipensionen och bostadstillägget för de pensionärer som har det allra tuffast.

Socialdemokraternas sex satsningar på äldre

1) Fast omsorgskontakt i hemtjänsten.

2) Införa ett seniorkort för tåg och buss.

3..

Socialdemokraternas sex satsningar på äldre

1) Fast omsorgskontakt i hemtjänsten.

2) Införa ett seniorkort för tåg och buss.

3) Fast vårdkontakt på vårdcentralen.

4) En aktiv vardag för äldre.

5) Avskaffa pensionärsskatten.

6) Höjd pension för de med lägst inkomst.