Annons

Anmälan gäller en kvinna som under en amningsperiod drabbades av upprepade infektioner i bröstet som behandlades på amningsmottagningen. Några månader efter avslutad amning kontaktade hon kvinnokliniken för en knöl i bröstet och hänvisades då till sin vårdcentral.

Men när kvinnan inte fick kontakt med vårdcentralen vände hon sig istället till amningsmottagningen där hon fick tid nästföljande dag. Vid besöket tolkade man besvären som mjölkstockning och satte in medicin för att mjölkproduktionen skulle avstanna. Någon undersökning av bröstet gjordes inte av läkaren vid besöket.

Upptäckte cancer

Först vid en undersökning tre veckor senare konstaterades en knöl som vid utredning visade sig vara bröstcancer.

Region Jönköpings län skriver i ett pressmeddelande att förseningen inte bedöms ha påverkat prognosen för behandlingen av bröstcancern.

Annons

Region Jönköpings län, verksamhetsområde Kirurgisk vård, har utrett händelsen, vidtagit åtgärder och lämnar ärendet för bedömning av myndigheten Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Om lex Maria:

Lex Maria är en lag som innebär att personal inom hälso- och sjukvården är skyldig att an..

Om lex Maria:

Lex Maria är en lag som innebär att personal inom hälso- och sjukvården är skyldig att anmäla till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, om en patient har drabbats av, eller riskerat att drabbas av, en allvarlig skada eller sjukdom i samband med vård, behandling eller undersökning.

Lex Maria syftar framför allt till att höja patientsäkerheten och förbättra kvaliteten i vården. Genom att anmäla och utreda allvarliga händelser kan man förhoppningsvis förhindra att de sker igen.

Relaterat: Få senaste nytt med Jnytts app