För första gången har Kulturrådet fördelat stöd inom satsningen Stärkta bibliotek. Fler än 200 insatser över hela landet får sammanlagt 153 miljoner kronor.

Söktrycket under den första ansökningsomgången har varit högt – 240 ansökningar från 198 av Sveriges kommuner har kommit in.

– Det är oerhört glädjande att så många kommuner över hela Sverige är så engagerade i bibliotekens verksamhet. Genom Stärkta bibliotek får människor runtom i hela landet bättre tillgång till kultur och bildning. Det är positivt inte minst för demokratin eftersom biblioteken är viktiga mötesplatser i ett demokratiskt samhälle, säger Kulturrådets generaldirektör Staffan Forssell i en kommentar.

"Utgått från behovet"

Biblioteken i Jönköpings län tilldelas 8,2 miljoner kronor. Flera kommuner i länet vill förändra biblioteksrummet för att rymma olika målgrupper och öka delaktigheten, till Mariannelund i Eksjö kommun.

Annons

– Vi ser ett stort engagemang hos kommuner och bibliotek i de olika ansökningarna. I urvalet har vi utgått från kommunernas behov – därför ser vi en stor mångfald bland ansökningarna. Biblioteken vill göra många olika typer av insatser och vi kommer att följa utvecklingen med stort intresse, säger Lotta Brilioth Biörnstad, enhetschef för Litteratur och bibliotek på Kulturrådet.

När Kulturrådet bedömt ansökningarna har vi haft som utgångspunkt att insatserna ska leda till ökad tillgänglighet till biblioteksverksamhet över hela landet. Vi har prioriterat satsningar som kan fungera långsiktigt och som riktar sig till de prioriterade målgrupper som anges i bibliotekslagen, det vill säga barn och unga, personer med funktionsnedsättning, nationella minoriteter och personer med annat modersmål än svenska.