Annons

- Detta är viktiga projekt som både stärker forsknings- och utbildningsmiljöerna samt ger direkt nytta för företagen, säger Ulf Hall, tillförordnad vd för KK-stiftelsen.

Jönköping University tillhör de som får allra mest pengar, över 51 miljoner kronor. Pengarna går bland annat till Internationell Master för studier inom Hjälpmedel för Mobilitet samt Lean och hållbar, design och tillverkning av gjutjärnskomponenter.

KK-stiftelsen beviljar pengar till forskning, utbildning på avancerad nivå och kompetensutvecklingsprojekt, med kravet att näringslivet aktivt deltar i projekten med egen kompetens, tid, utrustning, resurser och så vidare.

Mest till Skövde

- Relevant forskning måste snabbt komma näringslivet till del, säger Ulf Hall, tf vd KK-stiftelsen. Globalisering, digitalisering, krav på hållbar produktion och jakt på konkurrensfördelar driver ytterligare på industrins redan höga omställningstakt. Men ny kunskap utvecklas snabbt, utbildning räcker inte hela livet, och därför ställs det delvis helt andra krav på det livslånga lärandet än vad som gällt tidigare. Genom samproducerad forskning startar kompetensutvecklingen redan från dag ett.

Annons

Mest medel beviljades Högskolan i Skövde på drygt 75 miljoner kronor. Högskolan driver en så kallad KK-miljö, KK-stiftelsens enskilt största satsning. Den möjliggör för lärosätesledningar att långsiktigt och systematiskt arbeta med strategisk utveckling av kompletta akademiska miljöer, med egen profil, i nära samverkan med näringslivet och det omgivande samhället.

KK-miljöerna driver egna kvalitetssäkringssystem och får medel från KK-stiftelsen via årliga verksamhetsplaner i stället för att söka i enskilda utlysningar. Övriga KK-miljöer finns vid Högskolan i Halmstad, Högskolan Väst, Jönköping University samt Mittuniversitetet.

Beviljade medel

Beviljade medel från KK-stiftelsen under 2018:

1. Högskolan i Skövde 75,2

2. Blek..

Beviljade medel

Beviljade medel från KK-stiftelsen under 2018:

1. Högskolan i Skövde 75,2

2. Blekinge tekniska högskola 73,8

3. Mittuniversitetet 68,4

4. Jönköping University 51,1

5. Högskolan Väst 48,3

6. Högskolan i Halmstad 48,3

7. Mälardalens Högskola 43,1

8. Örebro Universitet 39,7

9. Malmö universitet 32,9

10. Karlstads universitet 22,1

11. Gymnastik- och idrottshögskolan 18,5

12. Linnéuniversitetet 13,5

13. Högskolan i Borås 3,5

14. Södertörns högskola 2,4