Annons

– Den fysiska och digitala världen smälter samman allt mer och dagens kunder förväntar sig att hitta allt de behöver på nätet. Ett företag som väljer bort en hemsida och i stället har en blogg eller Facebooksida får inte samma räckvidd och syns inte alls lika bra i konsumenternas sökningar, säger Alexander Rehnborg, sökoptimeringsexpert på Visma Spcs, i ett pressmeddelande.

Bland småföretagare i Jönköpings län svarar nästan hälften, 46 procent, att deras företag inte har en egen hemsida. Bland dessa uppger en stor majoritet, 83 procent, att de inte tror att en hemsida skulle hjälpa dem att öka försäljningen. I landet som helhet säger 44 procent av småföretagen att deras företag saknar egen hemsida.

Inte hitta företaget

Annons

På frågan om varför företaget saknar hemsida svarar så många som var tredje i landet, 34 procent, att de inte vet. Fyra av tio, 39 procent, av de företagare som saknar hemsida tror inte att kunderna ändå skulle hitta företaget på det sättet.

Samtidigt är internet i dag den självklara startpunkten för den som vill köpa en vara eller en tjänst, enligt en Sifoundersökning som Visma låtit göra. Nio av tio svenskar, 88 procent, uppger att de går direkt till nätet och söker. Ända upp till 64 år ligger siffran stabilt över 90 procent. Efter 65 ökar benägenheten att fråga runt i bekantskapskretsen eller leta bland tidningsannonser– men fortfarande väljer så många som sju av tio i första hand nätet för att hitta vad de vill.

"Marknaden är tuff"

– Utan en egen hemsida blir det andra som styr vilken information om ditt företag som finns på nätet. Prova att googla ditt varumärke då och då! Marknaden är tuff – till exempel kan konkurrenter köpa egna sökannonser som dyker upp när någon söker på ditt varumärke, säger Visma Spcs företagarexpert Boo Gunnarson i pressmeddelandet.

Andra skäl som anges till att småföretag inte har en hemsida är bland annat att ingen i företaget har tid att sköta en sådan, eller att ingen har kunskapen för att skapa och sköta en hemsida. Bara fyra procent svarar att det är för dyrt.