Annons

Via webben men också genom tre fysiska möten har Jönköpings medborgare kunnat dela med sig av sina erfarenheter kring att cykla. Nu börjar tiden gå ut – endast lördagen den femte november finns kvar för de som vill vara med och påverka framtidens cyklande.

— Men jag räknade svaren under torsdagen och då var vi uppe i 283, så det har varit många som velat tycka till. De finns tre saker som ligger i topp bland vad folk vill ska bli bättre. Det första är att det ska bli tydligare separationer mellan gång och cykel – för att undvika konflikter. Historiskt sett har dessa två setts som samma trafikslag, men eftersom hastigheten skiljer sig så är det bättre att dela på dem, menar Mattias.

"Tydligare och säkrare trafik"

Annons

Det andra som flest människor klagat på är att korsningspunkterna mellan framför allt cyklar och bilar.

— Trafikmiljön behöver bli tydligare och säkrare, så det är definitivt något vi ska se över, säger Mattias.

Det tredje önskemålet som kommit in är att det ska bli bättre beläggning på cykelbanorna.

— Vi ska göra allt vi kan för att se till att det inte finns några konstiga kantstenar eller hål på cykelvägarna, avslutar Mattias.