Annons

Flodkräftan har få bestånd i Jönköpings län. Ett av dem finns i Sågån, som går nedströms från Elsabosjön i Bottnaryd. I samband med det torra och varma vädret har dock sjöns vattennivå blivit lågt och det drabbar vattenflödet i ån, vilket i sin tur drabbar flodkräftan.

- Vi fick in en anmälan från en mark- och fiskerättsägare om att ån var helt utan vattenflöde vilket riskerade att slå ut beståndet av flodkräfta. Vid besök konstaterades att insatser behövs eftersom vattnet var grumligt och helt stillastående, säger Adam Johansson.

"Glada för insatsen"

Markägaren agerade snabbt och grävde en smal fåra vid utloppet från sjön och lade i ett mindre rör för att ge vattenförsörjning till de övre delarna av ån som var mest påverkade av den låga vattennivån.

- Åtgärden gjordes efter samråd med Länsstyrelsen och vi är glada för markägarens insats för att rädda flodkräftan, säger Adam Johansson.

Annons