Det kommer att behövas minst 1 200 studentlägenheter fram till 2025 om Jönköping University ska kunna växa i den takt man önskar.

Jönköping University, Studentkåren och Jönköpings kommun har gjort en ny, gemensam studentbostadsanalys och den visar att byggtakten måste öka. För att kunna få fram 1 200 nya studentbostäder på åtta år krävs det att det byggs 150 årligen.

Om inte bostäderna byggs finns det risk att studenter tvingas tacka nej till utbildningsplatser vid Jönköping University.

– Enligt våra prognoser kommer Jönköping University att fortsätta växa och om tre år förväntas vi ha 11 600 studenter inskrivna hos oss. För att klara bostadsförsörjningen är ett långsiktigt samarbete med kommunen helt avgörande, säger Mats Jägstam, tillförordnad rektor vid Jönköping University.

Annons

Måste samarbeta

I rapporten föreslås att kommunen och högskolan tillsammans ska verka för att vissa av de studentboende som idag har tillfälliga bygglov ska omvandlas till permanenta. Kommunen ska även underlätta kontaktvägarna för intressenter som vill bygga studentbostäder och fortsätta inventeringen av potentiell mark där studentbostäder skulle kunna byggas.

– Högskolans tillväxt är viktig för hela regionen. Därför är det mycket angeläget att vi tillsammans hittar former för att öka antalet studentbostäder, säger Ann-Marie Nilsson (C), kommunstyrelsens ordförande i Jönköpings kommun.