Annons

Under distriktsidrottsmötet nyvaldes Agneta Hallberg-Hansson, Jönköping, till styrelsen för en tid av två år. Agneta Hallberg-Hansson är även ordförande i Smålands Orienteringsförbund.

Björn Eriksson, Riksidrottsförbundets ordförande, föreläste kring svensk idrotts strategiarbete mot 2025. Svensk idrott befinner sig mitt i en omfattande förändringsresa som resulterat i en ny verksamhetsidé, omskrivna mål och flera pågående utredningar.

Annons

Smålandsidrottens verksamhetsinriktning är omfattande och offensiv och bygger på strategi 2025. Flera framgångsrika pågående satsningar fortsätter med fokus på utvecklingsområdena; livslångt idrottande, idrottens värdegrund är vår stryka, idrott i förening och idrotten gör Sverige starkare.

Spelar viktig roll

Idrottsrörelsen spelar en viktig roll i integrationsarbetet och idrotten har tilldelats extra medel under 2015-2017 för etableringsinsatser för nyanlända. De extra resurserna ger idrottsrörelsen förutsättningar att utveckla sin verksamhet, rekrytera nya aktiva och ledare. Huvudsaklig målgrupp är barn, ungdomar och vuxna under asylprocessen eller under etableringsprocessen för de som har fått uppehållstillstånd. Smålandsidrotten arbetar med att stödja föreningar som i dagsläget driver, eller vill driva integrationssatsningar.

Under 2017 fortsätter Smålandsidrotten tillsammans med Hallands Idrottsförbund och Blekinge Idrottsförbund med finansiering från Sparbankstiftelsen Kronan att driva projektet ”Idrott – mångfald – ledarskap” som syftar till att stärka föreningars ledarförsörjningsarbete utifrån ett mångfalds- och jämställdhetsperspektiv.

Utveckla verksamheten

"Vi kommer att arbeta med föreningarnas strategiska ledarförsörjningsarbete. Vi kommer också att arbeta på individnivå för att stärka underrepresenterade grupper med utbildning för att dessa individer i nästa steg ska kunna ta mer ansvar i föreningarnas organisation antingen som ledare eller i styrelsearbetet", skriver man i ett pressmeddelande.

Inom barn- och ungdomsidrotten ger Idrottslyftet möjlighet att utveckla verksamheten så att barn och unga i åldern 7-25 år väljer att idrotta i förening och stimuleras till ett livslångt idrottande i föreningsidrotten. Under 2017 kommer man att satsa på bland annat att öka kunskapen om Riksidrottsförbundets anvisningar för barn- och ungdomsidrott, fortbildning av ledare, fokus på unga ledare och stimulera till att tänka nytt kring träning och tävling för att skapa ett livslångt idrottande.