Annons

- Inspirerande och utvecklande, säger Ylva Lindberg, forskningschef vid Högskolan för lärande och kommunikation (HLK) på Jönköping University, som varit högskolans representant i arbetet med ansökan.

Forskarskolan UPGRADE – Lärarutbildning och skolans digitalisering, är en nationell forskarskola som kommer att anta minst nio doktorander de kommande åren.

Forskarskolan finansieras av Vetenskapsrådet och syftet är att stärka den digitala kompetensen i lärarutbildningarna och öka andelen lärarutbildare med forskarutbildning. Detta för att stärka forskningsanknytningen och skapa bättre förutsättningar för att kunna bygga ut lärarutbildningarna och hantera bristen på lärare.

– För HLK och Jönköping University innebär det att forskningsgruppen CCD – Communication, Culture, and Diversity kommer att ingå i forskarskolan. CCD bidrar till forskarskolan med sin redan etablerade forskning inom digitalisering kopplat till lärande, språk och litteratur. Forskarskolan blir också ett utvecklingsområde inom JU:s strategiska investeringsprojekt LeaDMe – Learning, Digitalization, and Media.

Annons

Nya möjligheter

- Forskarskolan skapar nya möjligheter för forskning i samverkan mellan akademi och praktik, vilket HLK aktivt utvecklar inom områdena Lärande och Kommunikation, säger Ylva Lindberg.

Vid HLK kommer i dagsläget en doktorand att placeras, men det kan komma att bli fler då möjligheter öppnas för samfinansiering av ytterligare doktorander med kommuner eller privata aktörer. Genom medverkan i forskarskolan erbjuds tillgång till nätverk och den forskning som genomförs inom ramen för forskarskolan vid andra lärosäten.

– Vi har redan ett framgångsrecept i forskarskolan GRADE som vi fick medel till 2018 och UPGRADE är en naturlig fortsättning. Tillsammans bildar de en helhet med fokus på digitala tekniker inom såväl lärarutbildning som i skolväsendet i stort, säger Ola J. Lindberg, professor vid Umeå universitet och koordinator för de båda forskarskolorna.

I forskarskolan UPGRADE ingår förutom Jönköping University, KTH, Göteborgs Universitet, Högskolan i Gävle, Högskolan i Halmstad, Högskolan Väst, Linneuniversitetet, Mittuniversitetet samt Umeå Universitet som är värduniversitet och samordnare för projektet.