Projektet ska genomföras i samarbete med bland andra Biosfärområdet Östra Vätterbranterna och ska resultera i flera offentliga, konstnärliga gestaltningar på Österängen.

– Vi är otroligt glada över beslutet och ser verkligen fram emot att arbeta med konst i så här stor skala, säger Johanna Linder, verksamhetschef vid Österängens Konsthall, i ett pressmeddelande.

Med projektet “Naturen tar över” är tanken att projektet ska resultera i både permanenta, semi-permanenta och tillfälliga verk på Österängen.

”Synen har förändrats”

– Synen på konst i det offentliga rummet har förändrats. Förr uppförde man en bronsskulptur som skulle stå i hundra år, i dag är det offentliga rummet mer föränderligt och då är det naturligt att konsten också är det, säger Johanna Linder, som ser projektet som ett led i visionen om en hel konstpark på Österängen.

Annons

Statens Konstråd har i sin urvalsprocess belönat projekt som har kunnat förena konstnärlig kvalitet med lokal förankring och nyskapande. I Österängens Konsthalls fall innebär det bland annat att man valt att samarbeta med Biosfärområdet Östra Vätterbranterna.

Utöver den dryga miljonen från Statens Konstråd stöds projektet också av det kommunala bostadsbolaget Vätterhem.