Annons

Annons

Skolverket kommer att betala ut nära 2,3 miljoner kronor för att lärartätheten ska kunna utökas i landet.

Av de här pengarna kommer 32 miljoner att gå till Jönköpings kommun.

Pengarna blir fördelade på 25,5 miljoner till lågstadiesatsning och 6,5 till fritidshem.

– Det regeringen vill med det här bidraget är dels att kommunerna ska kunna behålla den personalen som anställdes med hjälp av förra årets statsbidrag och dels för att kunna göra ytterligare nyanställningar. En hörnsten i den svenska modellen är en stark och jämlik kunskapsskola där inga elever hålls tillbaka eller lämnas efter. Därför är det viktigt att öka lärartätheten i våra skolor, och det är ett led i att fokusera på tidiga insatser, säger den socialdemokratiska riksdagsledamoten från Jönköpings län Thomas Strand i ett pressmeddelande.

Totalt kommer kommunerna i Jönköpings län att få 117 miljoner kronor.