Den avlidne mannen gick bort i början av 2015. Han var ogift, hade inga barn och inga andra nära släktingar kvar i livet. Han testamenterade i stället bort hela sin förmögenhet på drygt 22 miljoner till en manlig Jönköpingsbo.
Mannen hade sitt barndomshem i närheten och hade hjälpt den avlidne med djurhållning, gårdssysslor och skogsavverkning dagligen under 20 års tid.

Inte där samtidigt
Testamentet ogiltigförklarades dock av tingsrätten eftersom alla vittnen till testamentet inte hade bevittnat det samtidigt. I stället tillföll hela förmögenheten Allmänna arvsfonden.
Mannen gör nu ett försök att få pengarna, med hjälp av sin advokat har han vänt sig till Kammarkollegiet eftersom han anser att arvet ska tillfalla honom såsom den avlidne önskade.

Arv