Annons

Anmälan gäller en patient som sökte akut vård för smärta i ändtarmen samt förstoppning. Vid undersökning upptäcktes en spricka i ändtarmsslemhinnan och detta behandlades.

Under de kommande veckorna sökte patienten vård vid upprepade tillfällen på grund av tilltagande smärta och utebliven förbättring. Vården fann dock inga andra orsaker till smärtorna.

Missbildning upptäcktes

Efter upprepade vårdkontakter konstaterades till slut att det var en missbildning av livmodern som orsakade smärtorna. Enligt Region Jönköpings län ska missbildningen nu ha åtgärdats.

Händelsen har utretts, man har vidtagit åtgärder och lämnar ärendet för bedömning av myndigheten Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

IVO bedömer att Region Jönköpings län har fullgjort sin skyldighet att utreda och anmäla händelsen, att slutsatserna är rimliga och adekvata och att det inte finns några särskilda omständigheter i utredningen som kräver ytterligare åtgärder. Därmed avslutas ärendet.

Annons

Relaterat: Få senaste nytt med Jnytts app