Torpa för dagens Jönköpingsbo är i allmänt tal den stadsdel som ligger söder om Kungsgatan och väster om Munksjön. Namnet kommer från Torpa herrgård som låg i Ljungarums församling och inkorporerades 1 januari 1910. Stadsplan för det inkorporerade området fastställdes av Kungl.Maj:t i december 1913, söderut ända fram till Ljungarumsskogen och Vattenledningsdammarna.

Det kvarter som är avgränsat av Barnarpsgatan, Torpagatan, Brahegatan och Bruksgatan är ett exempel på den oreglerade förstadsbebyggelse som uppstod utanför stadsgränsen kring sekelskiftet 1800/1900. Uppskattningsvis 20 procent av kvartersytan täcktes av Jönköpings Möbelfabrik som beskrivits i Jnytt den 12 mars. Det är ett stort antal företag som haft skilda verksamheter här i kvarteret under årens lopp.

Annons

Torpaslottet ett landmärke
En konkurrent till Jönköpings Möbelfabrik, C E Skog & Co, Möbelsnickeri, startade sin verksamhet 1882 och drev i vart fall på 40-talet rörelsen med adress Barnarpsgatan 106 A. Man tillverkade särskilt byråar och sekretärer i rokoko samt hauptmöbler.
I kvarteret Myran 6, söder om Bruksgatan och utanför kvartersgränsen, uppfördes fastigheten Barnarpsgatan 108 som privatbostad år 1905 och ombildades till Bostadsrättsföreningen Torpaslottet år 2007.
Det finns nu 11 lägenheter i det K-märkta huset som utvändigt känns igen på takets plåthuvar. Att man byggde utanför stadsplanelagt område var säkert medvetet för att få ner kostnaderna.

Torpaslottet är idag en bostadsförening. Foto: Gunnar Berglund

På den svartvita bilden kan man med förstoringsglas se del av en skylt Te som avser Texaco - Yngve "Fimpen" Johanssons bensinstation, öppnad 1967 och övertagen av sonen och flyttad 1990. Dessutom anar man ordet grill på en skylt i hörnfastigheten. Men då har vi gjort ett hopp till mitten av 70-talet. Utefter Torpagatan låg förr också en speceriaffär och som granne hade MW:s Manufaktur på 50-talet flyttat in i en tidigare bostadsfastighet. Bägge dessa verksamheter fick lämna plats för bensinstationen.

Här gjordes en del bilaffärer
Där nu för tiden bostadsrättsföreningarna Söderport 1, 2 & 3 ligger närmast Torpaslottet, fanns Bengt Svenssons MC-service och ett tryckeri. Före Bengt Svenssons låg här café Södersol. Där Sjöbogatan mynnar i Bruksgatan fanns långt tillbaka en ladugård. In på gården till fastigheten Barnarpsgatan 106 låg Fälts Skomakeri, vars front vette mot Bruksgatan.

Falks Bil AB förvärvade Konsumbutiken med adress Barnarpsgatan 102 , 1947 och byggde om bottenvåningen till utställningslokal för tre bilar, som måste baxas på plats av starka armar. Bolaget sålde till en början Morris, Hillman och Vauxhall samt hade verkstad bl.a. på Åsenvägen 39 med infart via Nystrandsgatan.
Bilförsäljningen i kvarteret upphörde så småningom men återkom senare då Söderbilar startade i fastigheten Barnarpsgatan 104. Det ledde senare till en konsthandel - Galleri Europa - i ett gårdshus samt solarium. I kvarteret har dessutom funnits en vedgård och ett företag (Karl Rothweiler) som tillverkade neonrör och senare gick upp i Itab.

Efter möbelfabrikens nedläggning 1963 flyttade Lagströms revisionsbyrå in i en del av fabriken med ingång från Brahegatan, liksom Ryfors Konfektyr med ingång från Torpagatan. Ett bolag som använde borpatroner mot fukt och röta i fönsterbågar fanns också bland hyresgästerna. Elektriska Laddningsstationen låg utanför kvarteret söder om Torpaslottet med ingång från Sjöbogatan men flyttade till gamla flygfältet.

Jag tackar för de uppgifter om kvarteret jag fått från Åke Falk och andra källor. Angivna årtal har inte alltid kunnat kontrolleras mot officiella register.