Annons

När man på sociala medier om Jönköping ser begreppet ”Cirkusplatsen”, då uppstår en stor förvirring. Staden har haft en mängd, mer eller mindre officiella cirkusplatser, så jag tänkte mig att ta och reda ut vad jag vet. Impulsen fick jag av ett underbart kort, taget av Johan Larsson år 2012, vid den numera vanligaste cirkusplatsen, Jordbrovallen eller heter det Prästkärrsvallen. Det finns också ett antal andra fotografier, äldre att se om du bläddrar med hjälp av punkterna under bilden.

Dresserade svin i parken
Den äldsta nämnda cirkusen jag känner till är cirkus Salomonsky som vid Balders hage gav en förställning den 12 oktober 1870. Cirkus Salomonsky säger ni och det gör jag med. Det var enligt ett uppslagsverk en rysk cirkus som bland annat uppträdde i Sverige vid denna tid med flera djurnummer, det mest ovanliga var ett dresserat svin. Balders hage var en öppen plats belägen rakt norr om nuvarande Danske Bank i det som vi kallar Rådhusparken.

Annons

Olika cirkusplatser
Under tidigt 1900-tal finns det åtminstone tre cirkusplatser omnämnda och fotograferade, samtliga på Söder/Torpa.  En som jag stött på är i kvarteret Lampan, söder om gamla Idas skola och mellan Kloster- och Gröna gatan. Lite längre söderut finns en plats omnämnd vid Klostergatan söder om Södra skolan och en tredje ändå längre söderut vid Jordbron. Inte den som dagens bild är tagen vid utan mer utmed Jordbrovägen. Samtliga dessa tre finns på fotografi i olika böcker.

Flygblad från himlen
I min tid, det vill säga under 40- och 50-talet, kommer jag ihåg tre platser där det kunde förekomma cirkus. Den allra vanligaste var den öppna platsen framför A 6 stora kanslibyggnad, platsen gick under namnet Oxabacken. Jag har ett starkt minne av en cirkus där, tidigt 1950-tal. Man gjorde då reklam genom att från flygplan kasta ner reklam med ett lottnummer på. Vi barn jagade dessa och sedan med en bunt begav man sig till fots, ja från Torpa, till Oxabacken och såg om man hade vunnit. Det hade jag inte, men de var inte färdiga med sina uppställningar, så det var fullt möjligt att gratis gå omkring och titta på djuren. På den tiden var det både lejon och elefanter, utöver alla hästar och hundar. Det var de större cirkusarna som höll till här.

Cirkus Furivik tog mindre plats
De mindre kunde få plats på ”Stockafälla”, en plats utmed Kungsgatan bakom huset ”Långholmen vid Pilgatan. Då hade det varit upplag för Västra Tändsticksfabriken, de hade sina ”stockar” där, men idag är det bebyggt. Här uppträde även mindre tillställningar som Donkosackerna och andra. En cirkus som alltid hade samma plats var cirkus Furuvik, som drevs av parken Furuvik i Gävle. Den höll alltid till på läroverkets skolgård.

Så småningom tillbaka på Jordbrovallen
Förflyttar vi oss in på senare tider blir cirkusplatsen förflyttad till öster. Först användes den öppna platsen i hörnet Tullportsgatan/Odengatan, där det idag är parkering. Några år sedan, när ED-gymnasiet byggdes ut och parkering uppstod, flyttades cirkusplatsen till innanför Atteviks ner mot Rocksjön, men här har jag aldrig varit på cirkus. Senaste gången jag var, hade jag fått fribiljetter eftersom jag hade besiktat och godkänt deras elinkoppling och detta måste ha varit sent 1980-tal och då var det i hörnet Tullportsgatan/Odengatan.
Så småningom blev även platsen bortom Atteviks olämplig och då förlades cirkusföreställningarna till Jordbrovallen/Prästkärrsvallen och därmed har vi nästan slutit ett varv runt sta´n. Eller kommer läsarna ihåg flera platser?