Annons

Ur Weine Karlsteds fantastiska bildsamling, som hans son Tommy så välvilligt ställt till mitt förfogande, hittade jag häromdagen återigen en ”pärla”. Den äldre bilden illustrerar en företeelse som jag minns, men jag minns inte när det var. Jag vet att det är under min ”Pesatid” (1954-59) och med det som utgångspunkt gav jag mig ut på jakt. Med hjälp av Stadsfullmäktiges handlingar och gamla exemplar av JP så blev det fastställt. Bilden är tagen fredagen den 22 april 1955.

Militären kallades in

Annons

Bilden föreställer trupp ur Göta Ingenjörsregemente Ing 2, faktiskt det enda ingenjörsregemente som finns kvar idag, som på uppdrag av stadsfullmäktige, skulle bygga tre broar över kanalen strax söder om befintlig Klaffbro i höjd med nuvarande Handelsbanken och kafé Condeco. Klaffbron var i behov av en upprustning. Ur kungörelsen kan saxas: ”Under tiden för broavstängningen skall följande lända till efterrättelse: En mindre bro för gångtrafik och två större för fordonstrafik skall uppföras. På den norra av fordonsbroarna skall trafik tillåtas i östlig riktning, på den södra i västlig d:o.” Det var med andra ord enkelriktade broar. Sedan följer en detaljerad anvisning om vilka gator som var öppna, vilka som hade stoppförbud och så vidare. Helt stilenligt avslutas kungörelsen med: ”Vägtrafikant uppmanas efterkomma polismans anvisningar till trafikens ordnande”.

Repgubbar fixade biffen

Fredag morgon infinner sig 150 man, 100 ton järndetaljer och monteringsarbetet påbörjas. Broarna skruvas ihop på västra sidan och skjuts sedan över med handkraft till andra sidan. Sedan läggs bräder på för att utgöra körbana. Arbetet utfördes av mannar inkallade till repetitionsövning, den äldste 45 år minsann, det var inte värnpliktig personal som deltog. Bara fem procent av soldaterna hade varit med om att slå en bro förr på detta sätt! ”Repgubbarna” var förlagda i tält vid Fridhem och all utspisning och övrig service sköttes av soldaterna själva. Enligt ansvarigt befäl var det ett helt rutinmässigt arbete och det skulle gå att klara av på 5-6 timmar. Detta klarade man också av.

Enligt JP flöt trafiken senare under veckan alldeles utmärkt och broprovisoriet, som var tänkt att vara i 10 dygn, blev kvar 20 då det visade sig att Klaffbron var skröpligare än man tänkt sig. Tänk vilka resurser fosterlandet hade 1955, på 5-6 timmar byggde ett antal män, som de flesta aldrig hade gjort det förr, tre broar över kanalen. Undrar om det skulle kunna göras idag??

Källa text.

JP från april 1955