Annons

Många veckor utan regn och långvarig torka har orsakat stor brist på foder till djuren. Läget är allvarligt, därför arbetar nu Regeringen, Jordbruksverket, LRF tillsammans för att försöka lösa den kritiska situationen och för att säkra livsmedelsproduktionen.

Det handlar bland annat om att utreda förskottsutbetalningar, krisstöd och lättnader i regelverken, till en uppmaning till alla som har mark med foder att skörda dessa för att få fram mat till djuren.

"Vidta ytterligare åtgärder"

– Regeringen vänder på varje sten för att undersöka hur vi kan stödja lantbrukarna under torkan. Vi för en nära dialog med Jordbruksverket, LRF och resten av branschen där vårt fokus just nu ligger på att skapa förutsättningar att tillgängliggöra det foder som finns i Sverige. Regeringen följer utvecklingen noga och är beredd att vidta ytterligare åtgärder i förhållande till hur situationen utvecklar sig, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht i ett pressmeddelande.

Annons

Något som också diskuteras är hur de som har foder att erbjuda kan transportera det till andra delar av landet som har svårt med fodertillgången. Därför vill regeringen, Jordbruksverket och LRF rikta en särskild uppmaning till alla i hela landet som har mark med foder att skörda dessa och erbjuda marknaden.

"Erbjuder gräs och hö till behövande"

– Läget förvärras för varje dag. Spannmålsskörden är kraftigt påverkad och det är mycket svårt att få fram foder till djuren. Vi hoppas att alla som har outnyttjade marker erbjuder gräs och hö till behövande gårdar. Vi vädjar även till regeringen att påskynda utbetalningarna av tidigare jordbruksstöd och att vi även kan få del av EU:s krisfond. Många gårdar riskerar i höst att få likviditetsproblem på grund av inkomstbortfallet, säger Palle Borgström, förbundsordförande i LRF.