Annons

Det har funnits planer på att bygga bostäder på vindar i bostadshus i Jönköpings kommun som ett led i att lösa den akuta bostadsbrist som råder. Men nu har en fastighetsägare på Tegnérgatan på Söder fått nej av kommunen. Orsaken är att detaljplanen i många fall inte tillåter bostäder på vinden.

Annons

– Det finns ingen möjlighet att komma vidare så som vi ser det. Om man ska bygga på vind så måste det stå i detaljplanen att man får göra det, säger Anna Klahr, bygglovschef i Jönköpings kommun, till P4 Jönköping.

”Väldigt litet antal”

Enligt Anna Klahr är det här inget prejudikat, utan varje fall kommer att bedömas var för sig. Däremot ser hon inte detta som en lösning på bostadsbristen.

– Planändringar på vind har vi bedömt inte generar så många bostäder. Vi har detaljplaner som innehåller 1 700 nya bostäder och kommande planer innehåller 5 000 nya bostäder, medan vindslägenheter skulle generera ett väldigt litet antal nya bostäder, säger hon.